Kersch Bakker Voss

Bij Kersch Bakker Voss Advocaten werken advocaten met een jarenlange ervaring op een groot aantal rechtsgebieden.

Wij richten ons primair op het bedrijfsleven en hebben alle kennis in huis om ondernemers met raad en daad bij te staan. Onze expertise ligt onder meer op het gebied van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht, vastgoedrecht en het incasseren van vorderingen. Ook particulieren kunnen voor juridische bijstand bij ons terecht.

Binnen de advocatuur komt het accent steeds meer te liggen op persoonlijke dienstverlening en optimale bereikbaarheid. Een advocaat moet flexibel zijn, bereikbaar
en creatief. Een vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is onontbeerlijk, een wisselwerking die het mogelijk maakt de belangen van de cliënt op zo efficiënt mogelijke wijze te behartigen. Wij zijn nauw betrokken bij de onze cliënten en hun belangen, hebben oog voor de mens achter de zaak, de zaak achter de mens en voor uw bedrijfscultuur.
Bij Kersch Bakker Voss Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om uiteenlopende juridische vraagstukken het hoofd te bieden. Ons doel is voor u het beste resultaat te behalen, of het nu gaat om het sluiten van een contract of het bepleiten van een zaak voor de rechter.

Advocaten

Frouwke Kersch

Frouwke Kersch

Partner

Mr. Frouwke Kersch heeft ruime ervaring in de advocatuur, met name op het gebied
van het arbeidsrecht, verbintenissenrecht en contractenrecht. Zij werkt als
huisadvocaat voor een aantal ondernemingen en staat daarnaast ad hoc zowel
ondernemingen als particulieren bij.
Zij houdt zich onder meer bezig met het verlenen van adviezen, het opstellen van
contracten, het voorkomen en oplossen van conflicten, incassowerkzaamheden en met
procederen over tal van civielrechtelijke onderwerpen.

Victor Bakker

Victor Bakker

Partner

Mr. Victor Bakker is advocaat sinds 1987. Hij adviseert, begeleidt en procedeert onder meer op het gebied van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht en het insolventierecht. Met veel van zijn cliënten in het MKB wordt een lange-termijnrelatie onderhouden, en wordt periodiek overleg gevoerd met het oog op het anticiperen op de mogelijke juridische consequenties van de ontwikkelingen binnen de onderneming van de cliënt.

Job Voss

Job Voss

Partner

Mr. Job Voss is sinds 2000 advocaat en is voornamelijk werkzaam op het gebied van het algemeen civiel recht met bijzondere aandacht voor arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, agentuurrecht, huurrecht en incasso-zaken. Hij heeft ruime ervaring met de begeleiding van onderhandelingstrajecten en het afsluiten van contracten en behandelt zaken van uiteenlopende aard zoals arbeidszaken, huurzaken, overgang van onderneming en uitleg van contracten.